O nama Novosti Kontakt
 
Novosti:
27.06.2022. Zapisnik sa XXIV redovne godišnje Skupštine akcionara Koprodukt A.D.
27.06.2022. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu
27.06.2022. Odluka o raspodeli dobiti
19.05.2022. Poziv za XXIV redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XXIV godišnju Skupštinu akcionara
10.05.2022. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
25.07.2021. Ispravka zapisnika sa XXIII redovne godišnje Skupštine akcionara Koprodukt A.D.
25.06.2021. Zapisnik sa XXIII redovne godišnje Skupštine akcionara Koprodukt A.D.
25.06.2021. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu
25.06.2021. Odluka o raspodeli dobiti
23.05.2021. Poziv za XXIII redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XXIII godišnju Skupštinu akcionara
13.05.2021. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
24.06.2020. Zapisnik sa XXII redovne godišnje Skupštine akcionara Koprodukt A.D.
24.06.2020. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu
24.06.2020. Odluka o raspodeli dobiti
20.05.2020. Poziv za XXII redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XXII godišnju Skupštinu akcionara
20.05.2020. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
01.06.2019. Izveštaj o bitnom događaju
01.06.2019. Zapisnik sa XXI redovne godišnje Skupštine akcionara Koprodukt A.D.
01.06.2019. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu
01.06.2019. Odluka o raspodeli dobiti
25.04.2019. Poziv za XXI redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XXI godišnju Skupštinu akcionara
25.04.2019. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
25.06.2018. Izveštaj o bitnom događaju
25.06.2018. Zapisnik sa XX redovne godišnje Skupštine akcionara Koprodukt A.D.
25.06.2018. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu
25.06.2018. Odluka o raspodeli dobiti
15.05.2018. Poziv za XX redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XX godišnju Skupštinu akcionara
15.05.2018. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
22.06.2017. Izveštaj o bitnom događaju
22.06.2017. Zapisnik sa XIX redovne godišnje Skupštine akcionara Koprodukt A.D.
22.06.2017. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu
22.06.2017. Odluka o raspodeli dobiti
17.05.2017. Poziv za XIX redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XIX godišnju Skupštinu akcionara
17.05.2017. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
31.05.2016. Zapisnik sa XVIII redovne godišnje Skupštine akcionara Koprodukt A.D.
27.04.2016. Poziv za XVIII redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XVIII godišnju Skupštinu akcionara
24.06.2015. Zapisnik sa XVII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara
24.06.2015. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu
24.06.2015. Odluka o pokriću gubitka
20.05.2015. Poziv za XVII redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XVII godišnju Skupštinu akcionara
20.05.2015. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
29.04.2015. Napomene za neusvojene Odluke od strane Skupštine akcionara
19.06.2014. Zapisnik sa XVI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara
19.06.2014. Odluka o raspodeli dobiti
19.06.2014. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godinu
16.05.2014. Poziv za XVI redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XVI godišnju Skupštinu akcionara
03.04.2014. napomene za neusvojene odluke od strane Skupštine akcionara
03.07.2013. Zapisnik sa XV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara
04.06.2013. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
24.05.2013. Poziv za XV redovnu godišnju Skupštinu akcionara Koprodukt A.D.
                    dokumenta vezana za XV godišnju Skupštinu akcionara
29.04.2013. Napomene za neusvojene Odluke od strane Skupštine
09.07.2012. Godišnji dokument o objavljenim informacijama
20.06.2012. Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara
20.06.2012. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. godinu
20.06.2012. Odluka o raspodeli dobiti
02.04.2012. Izveštaj o šestomesečnom planu poslovanja
20.10.2011. Izveštaj o šestomesečnom planu poslovanja
01.07.2011. Izveštaj o bitnom događaju - održanoj godišnjoj skupštini akcionara